Groep 8

Hé hallo! Wat leuk dat je even in onze “klas” komt kijken! Dit is groep 8. Wij zijn groep 8! Er zitten 11 kinderen in onze klas. Doe daar nog eens een meester en een juf bij en onze klas is compleet. Op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is meester Anton er en op de donderdag juf Yeliz.

Hoe ziet een dag er bij ons uit?

Natuurlijk doen we dagelijks de bekende schoolvakken, maar we proberen hier een structuur in aan te brengen. Als we ’s ochtends met de kinderen naar binnen gaan, nemen ze hun agenda mee waarin ze de planning van die dag overnemen. We nemen elke ochtend de planning van de dag door, zodat iedereen weet wat hij of zij gaat doen die dag. Daarnaast is zo’n agenda natuurlijk ook super handig om je huiswerk in te schrijven. Want ja, ook dat krijgen onze kinderen weleens eens mee als ze bijvoorbeeld een proefwerk voor aardrijkskunde of geschiedenis hebben of om extra te oefenen voor andere vakgebieden.

Tijdens het (zelfstandig) werken maken we gebruik van een zogeheten kubus. Dat is een blokje met daarop verschillende kleuren en een vraagteken. Door dat iedere kleur een betekenis heeft, is het voor ons als leerkrachten, maar ook voor klasgenoten, heel gemakkelijk te zien wat de behoefte is van de leerling. Zo betekent bijvoorbeeld rood: ik werk rustig en alleen, oranje: we werken samen en groen: ik werk alleen, maar je mag me wel om hulp vragen.

Op de woensdag houden wij in onze klas een nieuwskring en of een boekenkring. Tijdens de nieuwskring bereidt een leerling een nieuwsartikel voor met betrekking tot wereldnieuws. De leerling neemt ons dan mee in het door hem of haar gekozen artikel. Leest het voor, vertelt waarom hij of zij voor dit artikel gekozen heeft, legt lastige woorden aan ons uit en stelt ten slotte nog enkele vragen over het artikel. Bij een boekenkring promoot een leerling zijn of haar favoriete boek. Het daagt de andere kinderen uit het boek ook te gaan lezen.

Gedurende het schooljaar gaan de kinderen aan de slag met het maken een werkstuk. Stap voor stap nemen wij de leerlingen mee in het proces. Als alle werkstukken klaar zijn, voorzien van feedback en een beoordeling, volgt een spreekbeurt. Dit kan zijn over hetzelfde onderwerp als het werkstuk, maar het mag ook een ander onderwerp zijn.

Schoolkamp

Aan het begin van het schooljaar gaan de groepen 7 en 8 op schoolkamp. We gaan aan het begin van het schooljaar om elkaar beter te leren kennen. Zo hebben we het hele jaar hier profijt van en kunnen we nog regelmatig met elkaar terugkijken en denken naar ons kamp en alle belevenissen.

We gaan afwisselend naar een accommodatie op het vaste land en Schiermonnikoog. Dit schooljaar zijn we te gast geweest op de Kwartjesberg in Drouwen.

Voortgezet onderwijs

Eind groep 7 bespreken we een eerste (voorlopig) uitstroomadvies met ouders en leerlingen. Dit advies komt voort vanuit de gemaakte citotoetsen vanaf groep 6, welke zijn weggezet in de zogenaamde plaatsingswijzer. De vakken rekenen en begrijpend lezen wegen hierin het zwaarst. Ook wegen motivatie en werkhouding mee en tezamen resulteert dit in een advies.

In groep 8 maken we de Centrale Eindtoets. De toetsresultaten komen naar verwachting overeen met de gegeven adviezen. Indien deze afwijken zullen we ons advies heroverwegen en eventueel aanpassen.