Onze school

De Inspecteur Amerikaschool is dé openbare basisschool in Noordbroek en haar wijde omgeving. Onze school is volop in ontwikkeling en groeiend qua leerlingaantal. Op de Inspecteur Amerikaschool werken we vanuit onze kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en trots.
Vanuit vertrouwen betrekken we leerlingen in hun eigen leerproces, is er ruimte voor individuele onderwijsbehoeften en scholing.
Op onze school willen we de leerling de vrijheid geven om zelf keuzes te maken, waarbij het voor de gevolgen van zijn keuzes ook verantwoordelijkheid draagt. Deze vrijheid is echter niet onbeperkt. Het is vrijheid in gebondenheid. Het planbord en het werken met een agenda zijn belangrijke instrumenten voor het hanteren van de vrijheid. In de opgedragen taken vindt een kind vrijheid en verantwoordelijkheid, maar ook gebondenheid.
Vanuit een professionele wij-cultuur zijn wij trots op onze leerlingen, onze school, de samenwerking met ouders en externe partijen.

Het team van de Inspecteur Amerikaschool