Groep 3

Welkom op deze pagina van groep 3. We wensen u veel plezier met het lezen van deze informatie!

We zijn dit jaar gestart met 21 leerlingen waarvan 13 meisjes en 8 jongens. Juf Yeliz Sari werkt op maandag en de dinsdag en juf Chantal Boelman werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. We hebben na onze werkdagen overleg met elkaar hoe het de afgelopen dagen is gegaan met de kinderen. Wat vonden ze leuk, wat ging al goed en wat was nog lastig?

Om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen starten we elke ochtend in de kring. In de kring zingen we liedjes, vertellen we verhalen en luisteren we naar elkaar. Ook werken we geregeld in circuitvorm met wisselende groepjes d.m.v. spelend leren. De kinderen overleggen en werken samen wat goed is voor hun taalontwikkeling en de sociale en emotionele ontwikkeling. We proberen ook (indien mogelijk) buiten les te geven om zo in beweging met lezen en rekenen aan de slag te gaan.

Veilig leren lezen

In groep 3 gebruiken we de taal/spelling/lees methode van Veilig Leren Lezen (de Kim versie). Deze methode houdt rekening met leerlingen van verschillende niveaus. Bij elke nieuwe kern starten we met het voorlezen van een verhaal. We hebben de nieuwste leesboekjes voorzien van leuke en uitdagende teksten en illustraties. De kinderen kunnen ook naar de bibliotheek in het gebouw. We hebben allerlei spellen waarbij de kinderen het geleerde kunnen toepassen en waarbij ze samen spelen.

Bij deze methode hoort oefensoftware die zowel op school als thuis gebruikt kan worden. Leerlingen die moeite hebben met taal/lezen/ woordenschat kunnen extra begeleiding krijgen m.b.v. van leerlingen van groep 8 met de methode BOUW, hier oefenen ouders ook thuis mee. Aan het begin van elke kern krijgen de leerlingen een brief voor hun ouders/verzorgers mee. Daarin staat wat ze in de volgende kern gaan leren. Ook zitten er leesbladen bij om samen thuis mee te oefenen. Tevens kunnen ze bijvoorbeeld aan familieleden de leesbladen voorlezen. In de klas mogen de kinderen regelmatig op de voorleesstoel zitten om aan hun groepsgenoten te laten horen hoe goed ze al vooruitgegaan zijn.

Spelling oefenen we op verschillende manieren; buiten woorden op het plein schrijven met een kwast en water of met stoepkrijt. In de klas m.b.v. de letterdoos, het wisbordje en later in het jaar in een echt schrift. De ene leerling leest het woord, de ander schrijft het op en samen kijken ze het na.

Woordenschat uitbreiding zit ook in deze methode verwerkt en dit sluit aan bij het thema van de kernen zoals bv: dag en nacht of hoe voel jij je? Deze woorden kunnen ze ook oefenen op de software die bij deze methode hoort.

Schrijven

Schrijven leren de leerlingen m.b.v. de methode Pennenstreken. Via korte filmpjes, bewegingsoefeningen met de vingers, handen en polsen oefenen we de fijne motoriek. Tussen de lijnen schrijven leren de kinderen verrassend snel en na de kerstvakantie, als de leerlingen alle letters hebben geleerd, gaan we al aan elkaar schrijven, dit vinden ze geweldig! Deze methode sluit naadloos aan bij de taalmethode. Mocht uw kind problemen hebben met de fijne motoriek dan kunnen we, altijd in overleg met u, contact opnemen met de fysiotherapeute waar we vaker mee samenwerken.

Rekenen

De rekenmethode die we gebruiken is de methode Wereld in getallen (W.I.G.). De kinderen oefenen veel spelenderwijs met tellen van materialen en geven elkaar opdrachten in alvorens ze in een werkboek gaan werken. Via spelend leren proberen we de doelen te behalen. Klokkijken, meten, geld tellen, splitsen, tellen van hoeveel blokken er bij een bouwwerken zijn gebruikt of het nabouwen van een plattegrond zijn onderdelen waarmee we onder andere oefenen. Ook werken kinderen aan hen rekentaken op een Chromebook in W.I.G software. 

Wereldoriëntatie

Dit wordt gegeven in thema’s, dikwijls via het digibord met korte filmpje waarna we het onderwerp bespreken en later in het werkboek het geleerde verwerken. Onderwerpen over vroeger en nu, over dieren waar ze hun voedsel vinden of ruimte moet je delen zijn een aantal vb. van de thema’s. Ook gaan we regelmatig in de tuin in waar we dieren zien, fruit en paddenstoelen, waar we dan ook over praten en leren.

Gymnastiek

Gymnastiek hebben de leerlingen soms buiten op het plein of in de tuin maar meestal binnen. Op dinsdag krijgen ze gym van juf Yeliz en op donderdag van de vakdocent juf Annet. Ligt er sneeuw dan gaan we sleetjes glijden vanaf de grote bulten in de tuin, dolle boel!

Overige zaken

Zelfstandig werken staat ook op het lesrooster, de leerlingen moeten dan hun verplichte taken maken en eventueel werk afmaken of mogen iets voor zichzelf kiezen.

De kubus hebben de leerlingen in hun vak en zetten deze op hun bureau als ze gaan werken. Zet een kind hem op rood dan wil hij niet gestoord worden, op oranje dan mag je wat vragen en op groen is het kind bereid om samen te werken. Staat het vraagteken boven dan heeft de leerling een vraag aan de leerkracht.

Om 10:15 uur gaan we op het plein eten en spelen met alle leerlingen van groep 3 t/m 8. We hebben ook hulpjes, deze wisselen elke week en ze delen de schriften voor schooltijd vanaf 8:00 uur uit. De hulpjes mogen de hele week helpen met allerlei klusjes.

Op het ouderportaal plaatsen we een keer in de drie weken 'Nieuws uit de Klas' en foto’s, zodat u kunt zien wat er voor activiteiten plaats gevonden hebben.

We hopen dat u zo een beeld heeft gekregen van hoe het op onze school in groep 3 gaat. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ons via het telefoonnummer of via de e-mail.

Vriendelijke groeten, Yeliz en Chantal