Contact

Op onze school hechten we veel waarde aan een goed contact met de ouders van onze school. We informeren u graag over allerlei schoolse zaken en over het algemeen functioneren van uw kind op school. Natuurlijk stellen we het ook op prijs wanneer u ons van bijzondere gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. U bent als ouder altijd van harte welkom wanneer u behoefte heeft aan een gesprek. Na schooltijd maken de leerkrachten en/of schoolleiding graag tijd voor u vrij! 

Inloopavonden

Enkele keren per jaar, organiseren we bij ons op school een inloopavond. Op deze avonden mag u samen met uw kind(eren) naar school om de klas en het werk van uw kind(eren) te bekijken. Het is niet de bedoeling dat tijdens de inloopavonden gesproken wordt over de individuele voortgang van leerlingen. Hiervoor organiseren we aparte gespreksavonden.

Ouder- kindgesprekken

Drie keer per jaar is er een spreekavond waarvoor de ouders en kinderen vanaf eind groep 2 worden uitgenodigd. Het oudergesprek duurt ongeveer 15 minuten, maar er kan indien gewenst, altijd een vervolggesprek plaatsvinden. Dit laatste kan op verzoek van zowel de ouders als de leerkracht. Tijdens de gesprekken wordt u door de groepsleerkracht geïnformeerd over de vorderingen van uw kind, maar we horen uiteraard ook graag van u hoe het thuis met uw kind gaat. Voor de ouders van groep 8 vindt het laatste gesprek medio het schooljaar plaats, dit in verband met de doorstroming naar het voortgezet onderwijs.

Rapport

Enkele dagen voorafgaand aan de oudergesprekken wordt het rapport aan de leerlingen van groep 1 t/m 8 meegegeven. De bedoeling van het rapport is om u een gedetailleerd beeld te geven over de mate van voortgang van uw kind.

Klasbord (ouderportaal)

We beschikken over een eigen nieuws- en schoolomgeving. Alle ouders hebben toegang tot het ouderportaal. Op het ouderportaal vindt u veel informatie. Er is onder andere een digitale agenda, nieuwsberichten worden geplaatst, uitnodigingen voor de ouder- kindgesprekken worden hier geplaatst en er zijn fotoalbums aanwezig. Ouders ontvangen automatisch een mail als er nieuwe berichten worden geplaatst.