Omgangsregels

We streven naar een school waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. We vinden dat we er alles aan moeten doen om onze kinderen, die een groot deel van hun tijd op onze school doorbrengen, een zo veilig en prettig mogelijke omgeving moeten garanderen. Hiervoor gelden bij ons op school de volgende omgangsregels:

  • we luisteren naar elkaar;
  • we blijven van elkaar af en houden onze handen thuis (niet slaan, schoppen, enz.);
  • we bedreigen elkaar niet (ook niet digitaal);
  • we roddelen niet over elkaar;
  • we schelden niemand uit;
  • we spelen en werken samen. Iedereen hoort erbij;
  • we denken eerst na voor we iets doen;
  • we blijven van elkaars spullen af;
  • we lachen niemand uit;
  • wij doen niet iets bij een ander dat we zelf ook niet prettig vinden.

Aanpak regelovertredend gedrag

Op onze school willen we de kinderen leren dat ze beleefd en respectvol met elkaar moeten omgaan en goed met medeleerlingen moeten samenwerken en samenspelen. Wij willen kinderen leren dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden en gedrag en dat ze behalve rechten ook plichten hebben. Op de Amerikaschool gelden daarom duidelijke afspraken waar iedereen zich aan moet houden. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze school een plek is waar kinderen zich prettig en veilig voelen. 

Anti-pestprotocol

Het is moeilijk te voorkomen dat kinderen elkaar wel eens plagen of uitschelden. Op zich is dit in principe niet verontrustend, want kinderen leren hierdoor hoe ze met dergelijke situaties het beste kunnen omgaan. Wel verontrustend is het wanneer een kind steeds maar weer geplaagd en/of uitgescholden wordt. In zo'n situatie spreken we van pesten. 

Bij ons op school vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren om in alle situaties respect voor elkaar op te brengen. Eventuele conflicten moeten niet met geweld en/of schelden worden opgelost. Wij dulden bijvoorbeeld geen ruwe spelletjes binnen onze school en op het schoolplein. Door middel van gesprekken die wij regelmatig met de leerlingen voeren, proberen we daarom iedereen er op te wijzen dat pesten uit den boze is. Daarvoor zetten de leerlingen vanaf groep 3 dan ook hun naam onder afspraken (anti-pestcontract) die wij ter voorkoming van het pesten hebben opgesteld. In voorkomende gevallen zullen we als personeel stevig optreden tegen pestgedrag.