Schoolregels

School en pleinregels

Naast de algemene omgangsregels verwachten we dat iedereen zich aan de volgende school- en pleinregels houdt: 

  • we gaan respectvol met elkaar om; 
  • rennen in de school mag niet;
  • ruwe spelletjes op het plein en in school mogen niet (we houden onze handen thuis);
  • bij aankomst op school en in de pauzes mogen de leerlingen het plein niet verlaten;
  • leerlingen mogen voor aanvang van de lessen en in pauzes niet ongevraagd in school;
  • op het plein spelen we niet in de bosjes en niet achter de fietsenstalling.

Snoepen op school

Snoepen is bij ons op school NIET toegestaan, behalve tijdens vieringen zoals feesten en verjaardagen (geen kauwgum en geen lolly’s). Ook voor aanvang van de schooltijden en voor en tijdens pauzes is snoepen NIET toegestaan.

Speelgoed mee naar school

Bij ons op school geldt de afspraak dat kinderen GEEN speelgoed van huis meenemen naar school. Alleen in groep 1 en groep 2 mag voor een vakantie op donderdagmiddag of vrijdagochtend speelgoed worden meegenomen. Het zelf meenemen van (voet-)ballen, skeelers, mp3-spelers en/of spelcomputers om in de pauzes mee te spelen is NIET toegestaan. Knikkers mogen wel worden meegenomen.

Mobiele telefoons

Meenemen van mobiele telefoons door leerlingen naar school of tijdens schoolactiviteiten (bv. sportdag, schoolreizen), is beslist NIET toegestaan. In dringende gevallen zijn leerlingen via school of de leerkracht te bereiken. Uitzondering: Leerlingen die veraf van school wonen, mogen alleen op verzoek van de ouders aan de directeur/leerkracht, een telefoon meenemen naar school. Bij aankomst wordt de telefoon uitgezet en in bewaring gegeven bij de leerkracht. Bij het naar huis gaan, wordt de telefoon weer meegenomen. Mobiele telefoons die, ondanks de afspraak, toch worden meegenomen, worden tijdelijk in beslag genomen. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van telefoons. 

Fietsen op het schoolplein

In verband met de veiligheid is het fietsen op en rond het schoolplein NIET toegestaan. Voor school dienen de leerlingen af te stappen en hun fiets lopend in de stalling te plaatsen. Bij het verlaten van het plein lopen de leerlingen met hun fiets over het pad voor de school. Om een overvolle fietsenstalling te voorkomen, verzoeken we uw kind(eren) niet onnodig met de fiets naar school te laten komen. Stallen van de fietsen is te allen tijde voor eigen risico.

Parkeren bij school

Voor het halen en brengen is er voor onze school ruimte voor het parkeren van uw auto. In verband met de veiligheid van uzelf en onze leerlingen, mogen de leerlingen bij het in- en uitgaan van de school beslist NIET zonder begeleiding over de parkeerplaats.

Douchen na gymnastiek

I.v.m. de hygiëne is het mogelijk dat leerlingen douchen na iedere gymles. De leerlingen nemen hiervoor een handdoek mee.