Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR)

De rol van de MR is meepraten, meedenken en adviseren over het schoolbeleid. De MR kent zowel adviesrecht als instemmingsrecht. De MR bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden van de school. Ieder lid neemt 3 jaar zitting in de MR en daarna wordt er weer een nieuw lid gekozen door alle ouders en personeel van de school.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad (MR):
mw. Marielle van der Hul (ouder)
dhr. Jaap Vissering (ouder)
dhr. Robert Zomerman (leerkracht)
mw. Maaike Nibbelke (leerkracht)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Daarnaast is er voor alle scholen van OPRON een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin worden zaken besproken die voor alle scholen van belang zijn. In deze GMR zitten ouders en personeelsleden van enkele scholen van ons bestuur. Namens onze school zit Jeannette Hut (leerkracht) in de GMR.