Vakantierooster

Vakantieregeling 2023 - 2024

Schoolbesturen stellen jaarlijks (met instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) een vakantieregeling vast. De kerstvakantie en de zomervakantie zijn landelijk vastgesteld. Het aantal vakanties en vrije dagen hangt mede af van het aantal uren dat leerlingen in een jaar naar school gaan. Niet alle schoolbesturen hanteren daardoor hetzelfde vakantierooster. Ons schoolbestuur heeft voor het schooljaar 2023 - 2024 het vakantierooster als volgt vastgesteld:

Naast de vakanties is er een aantal margedagen gepland gedurende het schooljaar:

- maandagmiddag 4 december: margemiddag groep 1 tot en met 3;
- vrijdagmiddag 22 december;
- donderdag 8 februari;
- vrijdag 16 februari;
- vrijdagmiddag 26 april;
- dinsdag 18 juni;
- maandag 1 juli;
- woensdagmiddag 17 juli;
- vrijdagmiddag 19 juli.
N.B.: er is nog ruimte voor 1 margedag. Zodra wij weten wanneer wij deze willen inzetten, dan laten wij u dat tijdig weten.