Vakantierooster

Vakantieregeling 2022 - 2023

Schoolbesturen stellen jaarlijks (met instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) een vakantieregeling vast. De kerstvakantie en de zomervakantie zijn landelijk vastgesteld. Het aantal vakanties en vrije dagen hangt mede af van het aantal uren dat leerlingen in een jaar naar school gaan. Niet alle schoolbesturen hanteren daardoor hetzelfde vakantierooster. Ons schoolbestuur heeft voor het schooljaar 2022 - 2023 het vakantierooster als volgt vastgesteld:

Herfstvakantie

17-10-2022

t/m

21-10-2022

Kerstvakantie

26-12-2022

t/m

06-01-2023

Voorjaarsvakantie

27-02-2023

t/m

03-03-2023

Goede Vrijdag / 2e Paasdag

07-04-2023

t/m

10-04-2023

Meivakantie (incl.  Koningsdag)

24-04-2023

t/m

05-05-2023

Hemelvaartsdag + vrijdag

18-05-2023

t/m

19-05-2023

Pinkstermaandag

29-05-2023

 

 

Zomervakantie

24-07-2023

t/m

01-09-2023

 

 

 

 

 

 

 Naast de vakanties is er een aantal margedagen gepland gedurende het schooljaar:

- donderdagmiddag 1 december: margemiddag groep 1 tot en met 3; 
- vrijdagmiddag 23 december; 
- woensdag 8 februari; 
- vrijdag 24 februari; 
- vrijdagmiddag 21 april; 
- dinsdag 20 juni; 
- maandag 3 juli; 
- woensdagmiddag 19 juli; 
- vrijdag 21 juli. 
N.B.: er is nog ruimte voor 1 margedag. Zodra wij weten wanneer wij deze willen inzetten, dan laten wij u dat tijdig weten.