Schoolplan

Elke 4 jaar maken we een schoolplan waarin we onze visie en strategie vastleggen. Het schoolplan voor de periode 2020-2023 kunt u vinden onder "documenten". Vanuit het schoolplan wordt er jaarlijks een schooljaarplan geschreven; wat gaan we het betreffende schooljaar doen. Medio januari wordt het schooljaarplan tussentijds geëvalueerd en voor de zomervakantie vindt een volledige evaluatie plaats.