Groep 5/6

Een kijkje achter de schermen in groep 5/6. 

Wij zitten op dit moment met 23 leerlingen in de klas, waarvan 10 leerlingen in groep 5 en 13 leerlingen in groep 6. Vanaf dit jaar hebben wij op de Inspecteur Amerikaschool een continurooster. Onze dagen op school beginnen om 08:15 uur en eindigen om 14:00 uur. Wij blijven nu elke dag tussen de middag in de klas een broodje eten alvorens wij lekker buiten gaan spelen en wij kijken tijdens de lunch om 12:00 uur naar het jeugdjournaal. Juf Maaike eet ook samen met ons een broodje in de klas.

Juf Maaike geeft ons elke dag les, dit jaar dus ook op vrijdag. Elke ochtend gaan wij om 10:10 uur ons drinken opdrinken in de klas en dan leest juf ons elke dag voor uit een boek. Om 10:15 uur gaan wij samen met de groepen 4, 5A, 7 en groep 8 een kwartier buitenspelen. Wij eten buiten. Wij hebben gym op dinsdag en donderdag van juf Annet. Elke dag rekenen wij een uur in de rekenmethode Wereld in Getallen 5. Ook lezen hebben wij elke dag de teksten uit de Estafette methode en maken wij de bijbehorende opdrachten uit het werkboek en lezen wij met een zandloper de woordjes uit de Vloeiend en Vlot boekjes. Wij flitsen woorden op het Digibord in de vorm; voor, koor, door. Wij mogen de opdrachten die wij in tweetallen maken zelf nakijken bij de nakijktafel.

Spelling en Taal hebben wij uit de Taal op Maat en Spelling op Maat methode. Groep 5 heeft vanaf dit jaar ook de wereld oriënterende vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek. Elke drie weken hebben wij een toets van AK of GS of NT, dus wij krijgen elke drie weken het ‘leerblad’ mee naar huis. Op woensdag hebben wij GVO van juf Anne. Op vrijdag lezen wij de tekst van Nieuwsbegrip en maken wij in groepjes de opdrachten over de tekst. Juf Maaike geeft Nieuwsbegrip aan groep 5 en de kinderen van groep 6 gaan naar juf Alexandra in groep 7, want zij lezen de B tekst en wij de A tekst. Engels hebben wij nog niet in groep 5/6. Elke donderdag hebben wij Muziek. Juf gebruikt het digibord en dan zingen wij liedjes uit de methode 123Zing. Soms gebruiken wij Boomwhackers of mogen wij een instrument bespelen. Juf zingt zelf ook altijd mee. Op maandagochtend is juf Chantal op school en zij haalt die ochtend groepjes kinderen uit de klas om extra met juf te oefenen.