Groep 6

Een kijkje achter de schermen in groep 6

Welkom in groep 6. Onze groep 6 telt 22 leerlingen, 13 meisjes en 9 jongens. Wij gaan elke dag naar school van 08:15 uur tot 14:00 uur. Elke dag hebben wij dezelfde juf, namelijk juf Maaike.
Wij hebben dagelijks pauze van 10:10 uur tot 10:30 uur. In deze tijd drinken wij 5 minuten in de klas ons drinken op en eten en spelen wij buiten. Onze lunchpauze start om 12:00 uur en dan eten wij gezamenlijk, ook met juf, in de klas en kijken wij naar het klokhuis of het jeugdjournaal. Van 12:15-12:30 uur spelen wij buiten. Dit schooljaar is juf Naomi elke dinsdag bij ons in de klas. Juf Naomi is stagiaire en zij zit in het tweede jaar van de PABO in Groningen.

Elke dinsdag en donderdag hebben wij gym van juf Annet. Wij rekenen uit de rekenmethode Wereld in Getallen 5 waarin wij elke dag een les en een taak maken. Sinds dit jaar werken wij in de methode Taal Actief voor Taal en Spelling en wij lezen elke dag de teksten uit de methode genaamd Estafette en maken wij de bijbehorende opdrachten uit het werkboek. Wij flitsen tevens elke dag woorden op het Digibord in de vorm; voor, koor, door. Wij kijken elke dag zelfstandig ons gemaakte werk na en leveren het daarna in, in de inleverbak. Juf kijkt na schooltijd ook alles zelf nog een keer na.
De wereld oriënterende vakken hebben wij uit de methode Wijzer. Elke maand hebben wij een toets van AK of GS of NT. Op woensdag hebben wij GVO van juf Anne.
Op vrijdag lezen wij de tekst van Nieuwsbegrip en maken wij in groepjes de opdrachten over de tekst. Juf Maaike geeft de Nieuwsbegrip lessen op niveau A en Juf Alexandra op niveau B. Engels hebben wij nog niet in groep 6.
Elke donderdag hebben wij muziek en elke vrijdag creatief. Ohja...wat ook leuk is. Juf leest elke ochtend voor en wij vinden het leuk om bundels te maken op de Chromebook via Gynzy. Dat doen wij wekelijks.

Groetjes van groep 6.